Bakı-Tibilisi-Qars
"Türkiyəni Azərbaycanla dəmir yolu ilə birləşdirmək - Qars-Axalkalaki-Tbilisi-Bakı dəmir yolunu işə salmaq indi bizim əsas vəzifələrimizdən biridir və buna nail olacağıq"
İlham ƏLİYEV 
Şimal-Cənub dəhlizi
"Şimal-Cənub" beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin reallaşması üzrə də gərgin işlər gedir. Azərbaycan Respublikasının Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinə qoşulmasına, ümummilli lider Heydər Əliyev razılıq vermişdir.
STRATEJİ TƏRƏFDAŞLIQ
Geniş beynəlxalq əməkdaşlığa cəlb olunmuş Müstəqil Azərbaycan Respublikası dünyanın tərəqqipərvər dövlətləri ilə siyasi-iqtisadi əlaqələrin dərinləşdirilməsinə daim böyük önəm verir və bütün nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunaraq, səmərəli fəaliyyət göstərir.